(gratis) Ontwikkeladvies, onderdeel van de NL-leert-door-regeling

Let op: Op dit moment zijn er geen mogelijkheden meer tot het inboeken van afspraken voor het ontwikkeladvies. De tegemoetkoming voor ontwikkeladvies vanuit de overheid is inmiddels volledig benut.

Als onderdeel van het steunpakket van de overheid kunnen werknemers, ZZP’ers, flexwerkers en werkzoekenden een beroep doen op tegemoetkoming voor ontwikkeladvies en scholing: de NL leert door regeling! De huidige arbeidsmarkt wordt geconfronteerd met fundamentele en vaak blijvende veranderingen. Dit betekent dat veel werkenden zich moeten aanpassen aan de nieuwe realiteit en zich moeten voorbereiden op een andere manier van werken of zelfs ander werk. Om je op deze nieuwe omstandigheden voor te bereiden wordt er door de overheid geld vrijgemaakt voor ontwikkeladvies en scholing voor behoud van werk.

Breng in kaart wat je wil, wat je kan en wat jouw mogelijkheden zijn….

Doelstelling van de regeling
De NL Leert Door regeling heeft tot doel om je te ondersteunen als je je werk als gevolg van de crisis dreigt te verliezen (of al verloren hebt) en de transitie naar ander kansrijk werk zult moeten maken. Het is de bedoeling dat je met behulp van het ontwikkeladvies of scholing je huidige werk op een andere manier kan invullen of perspectief krijgt op werk waar op dit moment behoefte aan is.

Voor wie en wanneer?
Deze regeling is niet alleen bestemd voor werknemers in de sectoren die getroffen zijn, maar voor iedereen van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd met een relatie tot de arbeidsmarkt. Dus als je werkgever is getroffen door deze crisis, als jij zelf de dupe hiervan bent, maar ook als je niet goed op je plek in je huidige baan dan is deze regeling voor jou bestemd. Je kunt bij mij een aanvraag doen voor deze regeling.

Is dit ontwikkeladvies gratis?
Ja, het betreft een gesubsidieerd ontwikkeladvies. Dat betekent dat ik het ontwikkeladvies aanbiedt en de subsidieaanvraag voor mijn rekening neem. Voor jou betekent het dat het gratis wordt aangeboden.

Wat kan je verwachten en hoe gaat het in zijn werk?
Er zijn door de overheid voorwaarden gesteld waar een ontwikkeladviestraject aan moet voldoen, zoals de inzet van een arbeidsmarktscan en een minimaal aantal persoonlijke begeleidingsuren. Daarnaast zijn er administratieve voorwaarden, zoals het opstellen van een prestatieverklaring en toestemming tot verwerking van persoonsgegevens. Na afloop ontvang je een persoonlijk ontwikkeladvies waarvan je direct of in de toekomst profijt hebt.

Geïnteresseerd?
Neem contact met mij op voor een vrijblijvende telefonische kennismaking.
We kunnen dan samen bepalen of dit ontwikkeladvies iets voor jou is. Als we van start gaan, dan verkennen we samen jouw wensen en brengen we in kaart wat je wil en wat je kan en wat realistische mogelijkheden zijn.

Aanmelden
Klik hier om je aan te melden voor een vrijblijvend telefonisch intakegesprek.